ReadyPlanet.com
dot
เลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกอย่างไร..ให้ปลอดภัย article
วันที่ 20/09/2015   14:23:53

ปัจจุบันการป้องกันบ้าน อาคาร สิ่งปลูกก่อสร้างต่างๆ ไม่ให้ถูกทำลายจากปลวกถือเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงทำให้เกิดบริการกำจัดปลวกขึ้นอย่างมากมาย และการเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเลือกบริษัทที่สามารถให้บริการอย่างเห็นผลและมีมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน อาคารด้วย

 

ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก ควรจะต้องปฏิบัติดังนี้

1.เลือกดูบริษัทที่น่าเชื่อถือ โดยการขอดูเอกสารรับรองมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสุข

2.เอกสารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดปลวก ซึ่งจะแสดงถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะผลิตในประเทศหรือต่างประเทศ

3.บุคลากรผู้ควบคุม โดยคุณสมบัติของผู้ควบคุมต้องมีประสบการณ์ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตาม หลักสูตรที่ อย.กำหนด ดังนั้นผู้ใช้บริการที่จะเลือกใช้บริการกำจัดปลวกแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือน ต้องขอดูเอกสารจากผู้ประกอบการที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบ ครองซึ่งวัตถุอันตรายจาก อย. ซึ่งได้แก่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งดำเนินการ 

4.หนังสือสัญญาการให้บริการที่ระบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ ใช้ อาทิ คำเตือน อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ รวมถึงเอกสารคำแนะนำความปลอดภัย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการสังเกตฉลากและเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายว่าได้ ขึ้นทะเบียนกับ อย.แล้วหรือไม่ อีกทั้งสังเกตการปฏิบัติงานว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ งานตามที่ระบุบนฉลากอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้บริโภค รวมถึงสัญญาการรับประกันงาน เช่น ระยะเวลาในการรับประกัน เป็นต้น

5.วิธีการกำจัดปลวก ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ด้วย

6.ตรวจสอบตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาว่ามีการให้บริการกำจัดปลวกจริงไหม จำนวนของลูกค้าที่ให้บริการที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวชี้วัดได้อีกทางหนึ่งว่า บริษัทกำจัดปลวกนั้นให้บริการจริง
ความรู้ทั่วไป

วิธีการกำจัดปลวกวิธีใดให้ประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 20/09/2015   14:28:57 article
ระบบกำจัดปลวกแบบฉีดพ่นสารเคมี วันที่ 13/09/2015   22:00:37
กำจัดปลวกอย่างไรให้ได้ผล วันที่ 16/04/2015   22:02:35 article
ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับปลวก วันที่ 18/03/2015   15:01:19
การรับประกันการกำจัดปลวกจาก Bugexpert8 วันที่ 04/09/2014   12:38:23 article
สารเคมีที่ใช้กำจัดปลวก วันที่ 21/08/2014   20:33:56 articleบริการกำจัดปลวก โดยบริษัทกำจัดปลวกอันดับ1 ของไทย บริษัทกำจัดปลวกที่ได้มาตรฐาน ใบอนุญาต อย. เลขที่ 12/2553 และ 18/2553 | Copyright © 2010 กำจัดปลวก by Bug expert Co.,Ltd. All r

บริษัทบั๊กเอ็กซ์เปอร์ตจำกัด
ที่อยู่  เลขที่ 48/15 ถนนเสนานิคม (ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กทม.     รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร :  0-2553-0833-5 Fax #12     มือถือ :   089-0088-460
E-mail : coring8888@gmail.com
เว็บไซต์ www.bugexpert8.com

 

กำจัดปลวก | บริษัทกำจัดปลวก | รับกำจัดปลวก |