ReadyPlanet.com
dot
ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับปลวก
วันที่ 18/03/2015   15:01:19

ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม โดยมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืดและอับชื้น ประชากรปลวกมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานออกไปเป็นวรรณะต่างๆ รวม 3 วรรณะคือ


1.ปลวกสืบพันธ์ หรือแมลงเม่า


ประกอบด้วยปลวกตัวเต็มวัยที่มีปีกทั้งเพศผู้และเพศเมีย ทำหน้าที่สืบพันธุ์และกระจายพันธุ์โดยจะบินออกจากรังเมื่อดินฟ้าอากาศเหมาะสม เพื่อจับคู่กันและจะสลัดปีก ผสมพันธุ์กันและหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อวางไข่


2.ปลวกกรรมกร หรือปลวกงาน


เป็นปลวกตัวเล็กสีขาวนวลไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึกคลำทาง ทำหน้าทีเกือบทุกอย่างภายในรัง เช่น หาอาหารมาป้อนราชินี ราชา ตัวอ่อนและทหารซึ่งไม่หาอาหารกินเองนอกจากนี้ยังทำหน้าที่สร้างรัง ทำความสะอาดรัง ดูแลไข่เพาะเลี้ยงเชื้อราและซ่อมแซมรังที่ถูกทำลาย


3.ปลวกทหาร


เป็นปลวกที่มีหัวโต สีเข้ม และแข็งมีกรามขนาดใหญ่ ซึ่งดับแปลงไปเป็นอวัยวะคล้ายคีมที่มีปลายเหลมคม เพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มารบกวนสมาชิกภายในรัง ไม่มีปีก ไม่มีตา ไม่มีเพศบางชนิดจะดัดแปลงส่วนหัวให้ยื่นยาวออกไปเป็นงวง เพื่อกลั่นสารเหนียวปล่อยหรือพ่นไปติดตัวศัตรูทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ หรืออาจทำให้ตายได้
ความรู้ทั่วไป

วิธีการกำจัดปลวกวิธีใดให้ประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 20/09/2015   14:28:57 article
ระบบกำจัดปลวกแบบฉีดพ่นสารเคมี วันที่ 13/09/2015   22:00:37
กำจัดปลวกอย่างไรให้ได้ผล วันที่ 16/04/2015   22:02:35 article
การรับประกันการกำจัดปลวกจาก Bugexpert8 วันที่ 04/09/2014   12:38:23 article
สารเคมีที่ใช้กำจัดปลวก วันที่ 21/08/2014   20:33:56 article
เลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกอย่างไร..ให้ปลอดภัย วันที่ 20/09/2015   14:23:53 articleบริการกำจัดปลวก โดยบริษัทกำจัดปลวกอันดับ1 ของไทย บริษัทกำจัดปลวกที่ได้มาตรฐาน ใบอนุญาต อย. เลขที่ 12/2553 และ 18/2553 | Copyright © 2010 กำจัดปลวก by Bug expert Co.,Ltd. All r

บริษัทบั๊กเอ็กซ์เปอร์ตจำกัด
ที่อยู่  เลขที่ 48/15 ถนนเสนานิคม (ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กทม.     รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร :  0-2553-0833-5 Fax #12     มือถือ :   089-0088-460
E-mail : coring8888@gmail.com
เว็บไซต์ www.bugexpert8.com

 

กำจัดปลวก | บริษัทกำจัดปลวก | รับกำจัดปลวก |